René Engelbrecht

Taalpraktisyn

Voorbeelde van my werk


• Letterkunde


Vertaling van kindergedigte uit Afrikaans in Engels


Redigering van jeugboek in Afrikaans: Sterker as die Storm


Vertaling van jeugboek uit Engels in Afrikaans: ’n Soen vir Whitney. Die Afrikaanse vertaling is aanbeveel as leesboek deur die Departement van Onderwys


Redigering en gedeeltelike vertaling van werkboek by bogenoemde jeugboek: Engels en Afrikaans


Redigering van werkblaaie by bogenoemde werkboek :Afrikaans en Engels


Vertaling van memorandums by bogenoemde werkblaaie in Afrikaans


Redigering van toneelstuk gebaseer op bogenoemde jeugboek: Engels


Redigering van die Afrikaanse vertaling van ’n Franse boek oor die lewe van die sendeling Samuel Roland


Redigering en proeflees van verskeie manuskripte vir ’n uitgewery in Bloemfontein: Afrikaans


Vertaling van Franse films in Afrikaans vir oorklanking: SAUK/SABC TV


• Sielkunde


Redigering van talle tesisse: hoofsaaklik Afrikaans, maar ook Engels


Vertaling van opsommings van tesisse: Engels-Afrikaans, Afrikaans-Engels


Vertaling van vraelyste uit Engels en Nederlands in Afrikaans


Vertaling van eksamenvraestelle: Afrikaans-Engels en Engels-Afrikaans


Redigering van sielkundehandboek vir eerstejaarstudente in Afrikaans en Engels


Vertaling van sielkundewerkboek in Afrikaans vir bekende internasionale uitgewery.


Redigering van Afrikaanse en Engelse afdelings van woordeboek oor tegniese Sielkundeterme vir die Taalsentrum van die Universiteit Stellenbosch


• Ander


Redigering van tesisse oor onder meer geskiedenis en tegnologie: Afrikaans en Engels


Vertaling van dokumente vir regsmaatskappye: hoofsaaklik van Engels in Afrikaans


Redigering van ’n verskeidenheid dokumente vir die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum


Vertaling en redigering van ’n wye verskeidenheid dokumente aan die destydse Universiteit van die Oranje-Vrystaat


Redigering van ’n motorklub se nuusbrief oor ’n tydperk van jare: Afrikaans en Engels


Vertaling en redigering van webruimtetekste


Vertaling van verskeie tekste vir vertalersentrums op die Internet


Vertaal – Redigeer – Proeflees